Wifi spots

Wi-Fi mreža je podjeljena u četiri podjednako brze mreže u okviru Starog grada Budve: Budva-Wi-Fi, Budva-Wi-Fi-1, Budva-Wi-Fi-2 i Budva-Wi-Fi-3.

Na zidine Starog grada su postavljene 3 bazne stanice opsega 300 metara, a četvrta je postavljena na zgradu “Lučke kapetanije Budva”, čime je omogućena pokrivenost od Glavnog ulaza u Stari grad, tačnije od ulaza na plažu “Ričardova glava” pa sve do plaže “Pizana” na suprotnoj strani.