facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel

Javne nabavke

Kancelarijski materijal i toneri

03.08.2020.

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu
download button

Zakup prostora za spoljašnje oglašavanje na teritoriji Srbije

20.07.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu
download button
Ugovor
download button

Promocija u printanim medijima za tržište regiona i Crne Gore

20.07.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu
download button
Ugovor
download button

Outdoor kampanja u Crnoj Gori

01.07.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu
download button
Ugovor
download button

Grafički dizajn

19.06.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu
download button
Ugovor
download button

Promotivna kampanja na tržištu Albanije i Makedonije

19.06.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu
download button
Ugovor
download button

Oglašavanje o manifestacijama TOBa na tržištu BiH

02.04.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obajveštenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti usluga
download button

Usluge putničke agencije - AVIO KARTE

25.02.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

obaveštenje o ishodu
download button
Ugovor
download button

PR usluge na teritoriji Srbije

24.02.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obaviještenje o ishodu
download button
Ugovor
download button

Izgradnja i opremanje štanda za sajam turizma u Beogradu

14.02.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti radova
download button
Ugovor
download button

Izrada Gastro vodiča - tekstualno, fotografski i video

23.01.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu
download button
Ugovor
download button

Postavljanje solarnih ili turističkih klupa

17.01.2020.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti radova
download button
Ugovor o javnoj nabavci
download button

Novogodišnje gradsko dekorisanje i jelka

25.12.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti usluga
download button
Ugovor o javnoj nabavci
download button

Adaptacija i valorizacija terena za male sportove u naselju Dubovica

18.10.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Adaptacija i valorizacija terena za male sportove u naselju Dubovica
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Kataloški prikaz budvanskih plaža – tekstualno, video i fotografski

26.09.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

usluga : Kataloški prikaz budvanskih plaža – tekstualno, video i fotografski
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”- ponovljeni postupak

13.09.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

usluga:Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”- obustavljeni postupak

23.08.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

usluga:Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”
download button

Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u prigradskom naselju Prijevor

14.08.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

radova: Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u prigradskom naselju Prijevor
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Zakup prostora za promociju na elektronskim medijima – Petrovačka noć 2019

13.08.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obaveštenje o ishodu postupka
download button

Promo artikli Turističke organizacije opštine Budva

22.07.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Roba: Promo artikli Turističke organizacije opštine Budva
download button
Ugovor za nabavku male vrijednosti
download button

Promocija u printanim medijima (Crna Gora i Srbija)

01.07.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Promocija u printanim medijima (Crna Gora i Srbija)
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Računari i računarska oprema za potrebe TO Budva

21.06.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Robe: Računari i računarska oprema
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Promotivna kampanja na tržištu Makedonije

20.05.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Promotivna kampanja na tržištu Makedonije
download button
Ugovor
download button

Oglašavanje o manifestacijama TOB-a na tržištu BiH

20.05.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Oglašavanje o manifestacijama TOB-a na tržištu BiH
download button
Ugovor
download button

Snimanje, montaža i postprodukcija događaja

06.05.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Snimanje, montaža i postprodukcija događaja
download button
Ugovor
download button

Medicinska zaštita za potrebe realizacije manifestacija (koncertnih aktivnosti) 2019

24.04.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Medicinska zaštita za potrebe realizacije manifestacija (koncertnih aktivnosti) 2019
download button
Ugovor
download button

Istraživanje tržišta Guest Survey – istraživanje stavova turista i lokalnih aktera o turizmu i turističkom proizvodu Budve

16.04.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Istraživanje tržišta Guest Survey – istraživanje stavova turista i lokalnih aktera o turizmu i turističkom proizvodu Budve
download button
Ugovor nabavke male vrijednosti
download button

Bilbordi na teritoriji Crne Gore

11.04.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Bilbordi na teritoriji Crne Gore
download button
Ugovor
download button

Outdoor i indoor na tržištu Srbije

11.04.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Outdoor i indoor na tržištu Srbije
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

PR usluge na teritoriji Srbije

11.04.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: PR na teritoriji Srbije
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Napici i namirnice za potrebe TO Budva 2019

05.04.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Roba: Napici i namirnice za potrebe TO Budva 2019. godine
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Sredstva za higijenu 2019.godine

15.03.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Roba: Sredstva za higijenu 2019. godine
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Kancelarijski materijal 2019. godine

15.03.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Roba: Kancelarijski materijal 2019.
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Avio karte za potrebe Turističke organizacije opštine Budva u 2019.godini

05.03.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluga: Avio karte za potrebe TO Budva u 2019. godini
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Grafički dizajn za potrebe Turističke organizacije opštine Budva za 2019. godini

18.02.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluga: Grafički dizajn za potrebe Turističke organizacije opštine Budva za 2019. godini
download button
Ugovor o nabavci male nabavke
download button

Izgradnja i opremanje štanda za sajam turizma u Beogradu 2019.

07.02.2019.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Radova : Izgradnja i opremanje štanda za sajam turizma u Beogradu 2019.godini
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Medicinska zaštita za petodnevne koncertne aktivnosti za doček Nove 2019.godine

28.12.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluga: Medicinska zaštita za potrebe realizacije koncertnih aktivnosti povodom dočeka 2019.godine
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Novogodisnja gradska dekoracija i iznajmljivanje jelke

18.12.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluga : Novogodisnja gradska dekoracija i iznajmljivanje jelke
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Promocija novogodisnjeg programa u Budvi za doček 2019.godine putem elektronskih medija u Srbiji

17.12.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluga: Promocija novogodisnjeg programa u Budvi za doček 2019.godine putem elektronskih medija u Srbiji
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Izgradnja teretana na otvorenom u Budvi

09.11.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Radova: Izgradnja teretana na otvorenom u Budvi
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Regionalna online kampanja Turističke organizacije opštine Budva

22.10.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Regionalna online kampanja Turističke organizacije opštine Budva
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Usluge mobilne telefonije za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

16.08.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Mobilne telefonije za potrebe Turističke organizacije opštine Budva
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Outdoor i indoor kampanja TO Budva na tržištu Crne Gore

03.08.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Outdoor i indoor kampanja TO Budva na tržištu Crne Gore
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Štampa blok mapa

02.08.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Štampa blok mapa za potrebe Turističke organizacije opštine Budva
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Turistički suveniri

12.06.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Robe: Turistički suveniri
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Medicinska zaštita za potrebe realizacije manifestacija: “U susret novom ljetu”

27.05.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge : Medicinske zaštita za potrebe realizacije manifstacija: “U susret novom ljetu” i koncertnih aktivnosti za Festival trubačkih orkestara i koncerta Vlada Georgijeva
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

24.05.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Nabavka usluge izrade Geografsko informacionog sistema GIS-a – I faza drugi dio

30.04.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Izrade Geografsko informacionog sistema GIS-a – I faza drugi dio za potrebe Turističke organizacije opštine Budva
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Medicinaska zaštita za Karneval i majske svečanosti u Budvi 2018.

27.04.2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Medicinskog dežurstva za potrebe realizacije koncertnih aktivnosti povodom Karnevala i majskih svečanosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

10.03.2018.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluge: Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda
download button
Pojašnjenje nabavke male vrijednosti usluga broj I
download button
Pojašnjenje nabavke male vrijednosti usluga broj II
download button
Obaveštenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button

Toneri za određene modele štampača Turističke organizacije Budva

02.03.2018.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robe : Toneri za štampače TOB-a
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti
download button
Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Kancelarijski materijal za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

01.03.2018.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robu: Kancelarijski materijal
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti
download button
Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Napici i namirnice za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

17.02.2018.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga/ profakturom za nabavku robe: Napici i namirnice
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti
download button
Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Sredstva za higijenu

14.02.2018.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti/ profakturom za nabavku robe: Sredstva za higijenu 2018.
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti robe
download button
Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Uređenje izložbenog prostora Turističke organizacije opštine Budva na Sajmu turizma u Beogradu

13.02.2018.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi: ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Uređenje izložbenog prostora (štanda) za sajamski nastup Turističke organizacije Budve u Beogradu
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti
download button
Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Prenos(emitovanje) novogodišnjeg programa Dočeka 2018.godine direktno na TV Vijesti

28.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti / profakturom za uslugu:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Prenos(emitovanje) novogodišnjeg programa Dočeka 2018.godine direktno na TV Vijesti u trajanju od 21.00 do 02.00h
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda
download button
Obavestenje o ishodu nabavke
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Angažovanje reportažnog SNG vozila sa šest kamera (kran i pet kamera)

26.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / profakturom za nabavku usluga : angažovanje reportažnog SNG vozila sa šest kamera (kran i pet kamera)
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Brendirani roleri u luksuznom pakovanju za reprezentativni poklon

23.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robe / profakturom za nabavku robe : brendirani roleri u luksuznom pakovanju za reprezentativni poklon
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda
download button
Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button

Medicinska zaštita

20.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / medicinska zaštita za potrebe realizacije koncertnih aktivnosti povodom dočeka 2018.godine
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Napici i namirnice

19.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / profakturom robe: Napici i namirnice
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda profakturom
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke
download button

Nabavka kancelarijskog materijala

19.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje, Turističke organiazacije Opštine Budva u sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / profakturom kancelarijskog materijala
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti – profakturom
download button
Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button

Sredstva za higijenu

19.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / profakturom – sredstva za higijenu
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button

Izrada novogodišnjeg propagadnog materijala

15.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga : Izrada novogodišnjeg propagadnog materijala
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Nabavka usluga reprinta brošura

15.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga : reprint brošura
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Iznajmljivanja glavnog ozvučenja, ozvučenja u prostoru i ozvučenje na bini za vrijeme koncerata u organizaciji Turističke organizacije opštine Budva

12.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga: Iznajmljivanja glavnog ozvučenja, ozvučenja u prostoru i ozvučenje na bini
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Iznajmljivanje, montaža i upravljanje rasvjetom, dim mašinama i drugim sredstvima vizualizacije koncertnih aktivnosti

12.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga: Iznajmljivanje, montaža i upravljanje rasvjetom, dim mašinama i drugim sredstvima vizualizacije koncertnih aktivnosti
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Iznajmljivanje, montaža i upravljanje video opremom tokom koncertnih aktivnosti

12.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga: Iznajmljivanje, montaža i upravljanje video opremom tokom koncertnih aktivnosti
download button
Zahtjev za dostavljenje ponuda nabavke male vrijednosti
download button
Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Iznajmljivanje i montaža bine najmanjih dimenzija 22x14m-308m2

12.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga Iznajmljivanja i montaže konstrukcije za binu, najmanjih dimenzija 22x14m-308m2
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Promocija novogodišnjeg programa u Budvi za doček 2018. godine putem elektronskih medija u Srbiji

02.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turistička organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Promocija novogodišnjeg programa u Budvi za doček 2018. godine putem elektronskih medija u Srbiji
download button
Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti usluga
download button
Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Regionalna online promocija, outdoor promocija novogodišnjeg programa za doček 2018. godine u Budvi

02.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turistička organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti usluga:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Regionalna online promocija, outdoor promocija novogodišnjeg programa za doček 2018. godine u Budvi
download button
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za nabavke male vrijednosti usluga
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

SITNI REKLAMNI MATERIJAL

02.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za robu:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

SITNI REKLAMNI MATERIJAL
download button
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI ROBE
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Organizacija konferencije za novinare u Beogradu i reklamiranje u štampanim medijima u Srbiji novogodišnjeg programa dočeka 2018.godine u Budvi

02.12.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno loice Turističke organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti usluga:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Organizacija konferencije za novinare u Beogradu i reklamiranje u štampanim medijima u Srbiji novogodišnjeg programa dočeka 2018.godine u Budvi
download button
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI USLUGA
download button
Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Nabavka usluge izrade GISa

29.11.2017.

Broj: 35/2 Budva, datum: 28.11.2017. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

IZRADA GIS-A
download button
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI USLUGA
download button
Obavješetenje o ishodu male nabavke
download button
Ugovor o nabavci usluga male vrijednosti
download button

Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine

18.11.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG”, br. 42111, 57114, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovodenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine
download button
Zahtjev za dostavljanje ponude nabavke male vrijednosti za
download button
Obavještenje o ishodu nabavke usluga revizije
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

NABAVKA TONERA

07.11.2017.

Broj 31/2 Budva, datum 06.11.2017. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice TOBa donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Direktnim prihvatanjem predračuna/profakture za TONERE
download button
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
download button
Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti
download button

Nabavka usluge grafičkog dizajna

02.11.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postuka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Grafički dizajn
download button
Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti usluga
download button
Obavještenje o ishodu postupka nabavke
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Računarska oprema za potrebe realizacije GIS

26.10.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (Sluzbeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28115 i 42117 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turisticka organizacija opstine Budva dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Racunarske opreme za potrebe realizacije GIS (Geografsko informacionog sistema) Turisticke organizacije opstine Budva
download button
Obavještenje o ishodu nabavke
download button
Ugovor o nabavci male vrijednosti
download button

Odluka IO o usvajanju Plana JN za 2020. i Plan JN za 2020. godinu

30.01.2020.

Odluka IO
download button
Plan javnih nabavki
download button

Plan nabavki male vrijednosti Turističke organizacije Budva

31.01.2018.

Plan nabavki male vrijednosti za 2018.godinu
download button
Plan nabavki male vrijednosti za 2017.godinu
download button

Izmenjen i dopunjen Zakon o javnim nabavkama od 30.06.2017

31.10.2017.

Izmenjen i dopunjen Zakon o javnim nabavkama od 30.juna 2017.
download button
Pretražite ključnu riječ